Preaload Image

PEMBINAAN BERKARAKTER:

  1. Sholat Dhuha, Dzuhur, dan ashar Berjamaah
  2. Hafal Juz 30
  3. Hafalan doa-doa sehari dan ayat pilihan
  4. Muhadhoroh 2 bahasa
  5. English Day (hari rabu)
  6. Dinten Sunda (hari jumat)